Logo

LIÊN HỆ

Dịch vụ IT

Dịch vụ IT

Dịch vụ IT

Xác nhận hoạt động của trình duyêt, hệ thống; báo cáo tình trạng lỗi
■ Nội dung công việc :
・Lập kế hoạch test, tạo test case chi tiết, thực hiện test
・Thực hiện test, tìm error, bug và chỉnh sửa
・Kiểm tra lại lần nữa, thực hiện smoke testing
・Quản lý, theo dõi hệ thống/phần mềm có hoạt động theo đúng cài đặt
・Cải thiện test case để nâng cao chất lượng dịch vụ

Liên hệ

Tiếp nhận liên hệ tất cả các ngày

+84 246 259 6061

Thời gian trực: các ngày trong tuần từ 08:30 đến 18:00

ページトップへ戻る